Условия за доставка

Условия за доставка

Доставка и плащане

Доставка
Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат предвид следното:
1)    Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.
2)    Доставката се осъществява на територията на Република България.
3)   Доставката се осъществява и извън територията на Република България
4)  Срокът на доставка е до 5 (пет) работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка. В този срок поръчката се обработва, поръчаната стока се предава на куриер и се доставя до Потребителя.
-       Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на „ЕКСИЛЛИС“ ООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.
4)   Поръчаната стока се доставя чрез куриер – „…………….“ …………., с електронен адрес: http://www.
5)   Първоначалната доставка на стоката е безплатна за Потребителя услуга, с изключение на случаите, описани в пункт II, точки 5.8), 5.9) и 5.10) по-долу.
6)    Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка.
7)  Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в заявката.
8)    В случай, че:
- Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и
- съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график,
на вратата на адреса, посочен като адрес за доставка се оставя известие с телефон на куриера, с който Потребителят следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни или се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма (за повече информация, моля посетете сайта на „………………………“ ………….: http://www.........................).
Ако Потребителят не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по точи начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. В този случай стойността на доставката (дължимата такса за  експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни съгласно тарифата на „………………….“ …………..) обратно до Дружеството е дължима от Потребителя и се заплаща в срок и по сметка, посочена от Дружеството в писменото (включително и направено по електронна поща) уведомление до Потребителя.
9)   В случай, че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката (дължимата такса за  експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни съгласно тарифата на „………………….“ …………..).
10)   При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката (дължимата такса за  експресна доставка в рамките на 1 до 5 дни съгласно тарифата на „………………….“ …………..).
В случаите по пункт II, точки 5.9) и 5.10) по-горе отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.
Плащане
При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането. Този начин може да бъде:
-       чрез наложен платеж – Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока
-       авансово, преди доставката, чрез банкова платежна карта – кредитна или дебитна. 
1) Плащане чрез наложен платеж:
Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока) се извършва по следния начин:
-       от получателя на доставяната стока
-       на куриера
-       в момента на доставката на пратката.
Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Общи условия.
2) Плащане с банкова платежна карта (кредитна или дебитна карта):
За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия:
-       банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY; в допълнение – карта V PAY или карта MasterCard Electronic ще бъде приета само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или Master Card Secure Code;
-       банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на транзакции чрез картата в интернет;
При плащане чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна):
-       ще се отвори платежна страница на обслужващата Дружеството банка („Първа Инвестиционна банка“ АД);
-       на платежната страница Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането:
  • име на картодържателя
  • номер на картата
  • дата на валидност на картата
  • код за сигурност на картата;
-       при наличие на регистрация в схемите за онлайн автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode - ще се отвори автентикационна страница на банката-издател на картата, където Потребителят следва да въведе паролата си за автентикация;
-       при успешна трансакция, на екрана ще се визуализира транзакционна бележка, която Потребителят следва да разпечата или запази;
-       при неуспешна трансакция, на екрана ще се отвори интернет-страница за грешка, която уведомява Потребителя за неосъществяването на трансакцията; в случай на неуспешна трансакция Потребителят има възможност да инициира ново плащане чрез картата, като повтори необходимите стъпки.
Във връзка с плащането чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) Потребителят трябва да има предвид следното:
-       Със завършване на поръчката на стока/-и от онлайн-магазина Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата.
-       Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта; при отказ от издателя да одобри инициираното към Дружеството плащане на цената на поръчаната стока, последното не е извършено и приложение намира пункт I, точка 6.7) по-горе.
-       Трансакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (лв).  Евентуалното наличие в онлайн магазина на посочени цени на определени стоки в друга валутa, освен български лев, служат единствено за информативни цели и могат да се различават от начислената по картата на Потребителя сума в същата валута.
 
За да предпази своите клиенти от злоупотреби при плащане с Visa или MasterCard карта, „ЕКСИЛЛИС“ ООД прилага най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:
-       Сигурността спри въвеждане и пренос на данните от картата е осигурена чрез използване на SSL-протокол за криптиране на връзката между сървъра на Дружеството и платежната страница на обслужващата Дружеството банка;
-       автентичността на картата на Потребителя се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);
-       платежният сървър за електронна търговия на обслужващата Дружеството банка поддържа и схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че Потребителят е регистриран да ги използва.